Grantový program Prahy na zpřístupnění a odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2018. Informační schůzka 20.2.2018, žádosti do 31.3.2018

Praha schválila Grantový program v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru na území hl. m. Prahy na rok 2018. Cílem této finanční podpory je motivovat majitele a provozovatele objektů např. k úpravě vstupů do budov nebo sociálních zařízení tak, aby byly bezbariérové. Žadatelé mohou získat příspěvek až ve výši 900 000 korun v závislosti na dotační oblasti a typu žadatele.

Finanční podporu mohou žádat jak městské části, příspěvkové či neziskové organizace, tak i fyzické nebo právnické osoby, které působí na území hlavního města Prahy.

Informační schůzka pro žadatele se uskuteční 20. února 2018 od 14.00 hodin v budově Škodova paláce v místnosti 201.

Žádosti lze podávat od 3. do 31. března 2018.

Výše minimální spoluúčasti žadatele se pohybuje od 0 % do 50 %.

Celková finanční podpora je alokována do výše 10 milionů korun.

Harmonogram grantového programu 2018:
20. 2. 2018 Informační schůzka s potencionálními žadateli
3. 3. 2018 Začátek přijímání žádostí
31. 3. 2018 Ukončení přijímání žádostí
1. 6. 2018 Oznámení o výsledku projednání posouzených žádostí orgánem hl. m. Prahy
do 30. 6. 2018 Uzavření smluv
do 31. 12. 2019 Realizace projektu a čerpání finančních prostředků
do 31. 1. 2020 Předložení závěrečné zprávy o vyúčtování podpory

 

 

Příloha: Dotační oblasti a výše podpory

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy, Diakonie ČCE
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky