Existuje „ideální spotřebitel“? Může to být každý znás!

„Stále hledáme nové postupy pro lepší a ještě lepší potraviny. Chceme nové chutě, ale nakonec se vracíme k těm, které jsou pro naše tělo přirozené a v zásadě jsou v souladu s přírodou a přírodními zdroji.  Zdravý životní styl, který je dnes mou hlavní prioritou, ve svém základě kopíruje všechny složky udržitelného rozvoje – úctu k sobě samému, ke svému tělu, okolí a tím i ke společnosti.

Představme si ideálního spotřebitele. Při koupi výrobku ho zajímá, z jaké země výrobek pochází, zda byla při jeho výrobě použita dětská práce, zda byl vyroben v rámci ekologického zemědělství, jestli produkt obsahuje správné živiny a je vyroben z přirozených surovin, jestli skutečně obsahuje, to co má obsahovat, zda jsou dodrženy všechny výrobní postupy, legislativní podmínky. Ideální spotřebitel se navíc nehodlá těchto svých zásad vzdát nebo z nich slevit. A dokáže si spočítat, že svým dílem přispívá k udržitelnosti planety.

Člověk, který má sám k sobě pozitivní přístup, si váží sám sebe, zná svoji cenu a cenu svého zdraví. Přemýšlí i o tom, co jí a jak jí. Ví, že kvalitní a hodnotné stravování je jedním ze základních stavebních kamenů jeho fyzické i mentální výkonnosti i jeho zdraví. Pouze zdravý a výkonný jedinec je schopen postarat se dobře nejen o sebe, ale i o své blízké. Je také inspirací ostatním lidem, kteří ho mohou chtít následovat a může dobře působit na své okolí. Základem pro udržitelný život je celoživotní vzdělávání se v oblasti životního stylu.  Tady rozhodně neplatí přísloví „starého psa, novým kouskům nenaučíš“. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé, kteří se rozhodli udělat pořádnou změnu, přispěli ke zlepšení svého zdraví, čímž nyní šetří náš zdravotní systém. :-)“

 

Autor: Ing. Petr Havlíček, 2014

převzato z:

 

 

 

 

 

 

„Využívání palmového oleje čelí dlouholeté kritice, která v posledních měsících kulminovala zejména bojkotem potravinářských výrobků. Nicméně setrvalý problém představuje využívání palmového oleje v dopravě, kde se používá jako příměs do bionafty. Podle nevládní organizace Transport nad Environment končí v Evropě téměř polovina dováženého palmového oleje v nádržích osobních a nákladních automobilů… Využívání biopaliv tzv. první generace, tedy těch, které konkurují potravinářské výrobě, by mělo pomalu skončit. Evropská komise aktuálně pracuje na revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která počítá s maximálním podílem sedm procent pro biopaliva první generace započítávaných do celkové cíle desetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě v roce 2020.“
Celý článek autora Hugo Charváta z června 2016 na webu Chytrá energie ZDE.

chytrá energie 3-2016

Související příspěvky