DUBEN, měsíc bezpečnosti na silnicích a Dne Země

V pátek dne 28. dubna pořádal Odbor životního prostředí a dopravy akci Duben, měsíc bezpečnosti na silnicích a Dne Země.Dopolední program byl určen pro školky ve správním obvodu Prahy 21, kde v divadelním sále Masarykovy ZŠ bylo pro ně připraveno divadelní představení. Dále mohly děti ze školek a ze základní školy navštívit Multifunkční sportoviště, kde byly pro ně připravené různé aktivity a soutěže ať už na téma dopravy nebo životního prostředí. Přítomní se mohli seznámit s kompostováním, které si pro nás připravil spolek našich zahrádkářů, navštívil nás vzácný host Dr. Peleška, který je odborníkem na toto téma. Dále se všichni přítomní mohli seznámit s chovem včel, poznávat dřeviny a exotické ovoce, naučit se základy první pomoci a podívat se do sanitky, seznámit se s prací potápěčů Policie ČR, zkusit si trenažér nárazu ÚAMK, naučit se šetřit životní prostředí v domácnosti, zkusit si jízdu zručnosti na dopravním hřišti, seznámit se s chovem koz a pohladit si čtyři malá čtrnáctidenní kůzlátka, projet se na koních, podívat se na zabavené exponáty české inspekce životního prostředí, které jsou pod ochranou CITES, seznámit se s lesní zvěří a přírodou v lese, podívat se na výrobu skla a seznámit se s chovem ryb, včetně ukázky vybraných druhů ryb. Odpolední program byl moderovaný Vlastou Korcem a přítomní se mohli podívat např. na ukázku práce psovodů a záchranářských psovodů Městské policie, na ukázku bojového umění Krav Maga, nebo si zatancovat s tanečním studiem DancePort. Součástí akce bylo vyhlášení sbírek na podporu Verunky Pilné, která se léčí s dětskou mozkovou obrnou. Jednak byla vyhlášena finanční sbírka formou vložení peněz do zapůjčené pokladničky Konta Bariéry, anebo možnost poukázání peněz na transparentní účet Konta Bariéry. Přes pokladničku se vybralo cca 2000,-Kč a převodem na účet 6000,-Kč. Dále Verunce přispěla firma Běchovické uhelné sklady s.r.o. částkou 2000,-Kč a občanka z Újezdu nad Lesy 1000,-Kč. Další sbírka byla vyhlášena formou soutěže ve sběru víček od pet lahví, které se zúčastnily především děti Masarykovy ZŠ. Prvním třem třídám, které nasbíraly nejvíce víček, zaplatil OŽPD ÚMČ Praha 21 výlet do ZOO. Celkem se nasbíralo 858 kilogramů víček. Na prvním místě se umístila třída 3. B, která nasbírala 117 kg víček, druhé místo patří třídě 1. B se 116 kg víček a třetí místo 4. B s 80 kg víček. Víčka byla odvezena do výkupu a částka ve výši kolem 4000,- Kč bude předána rodičům Veroniky. Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli ať už přispěním finanční částky nebo sběrem víček a rozhodli se tak pomoci Veronice. Dále bych ráda poděkovala všem kolegům a brigádníkům, kteří se podíleli na přípravě naší akce, všem vystavovatelům, kteří se zúčastnili a také našim místním spolkům a to Českému zahrádkářskému svazu, Českému svazu včelařů a Českému rybářskému svazu, které se letos do naší akce také aktivně zapojily. I když nám počasí nepřálo, tak doufám, že se přítomným akce líbila a že se jí rádi zúčastní i příští rok.DĚKUJEME SPONZORŮM za finanční příspěvky: Petr Požárek – PETR CAR, Pekařství Kollinger, SAOS s.r.o, ABAK s.r.oza věcné dary: Česká spořitelna a.s., Eletrowin, Státní fond životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy
Martina Cermanová, OŽPD

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6043-duben-mesic-bezpecnosti-na-silnicich-a-dne-zeme-2

Související příspěvky