Dočasné změny na linkách MHD – BUS

Předáváme vám informace ze zasedání uzavírkové komise (GŘ ŘSD) a od dopravce – spol. ROPID:
Stavba „R1 SOKP 510 – oprava“ zahrnuje opravu stávajících vozovek obou jízdních pásů hlavní trasy R1 Pražského okruhu (nyní dálnice D0) na úseku SOKP 510 v rozsahu od km 58,720 (tj. od konce provedených úprav v rámci výstavby Vysočanské radiály) do km 62,490 (tj. za konec estakády přes Počernický rybník).
V rámci fáze C bude realizována oprava vozovky levého jízdního pásu tj. směr od Štěrboholské spojky k D10. Oprava vozovky pravého jízdního pásu proběhla již v minulém roce v rámci fáze DIO B.
Předpokládaný termín uzavírky je od konce března, resp. cca od 27.03.2015 do června 2016.Čili omezení dopravy bude v úseku městského okruhu mezi křižovatkou MUK Českobrodská a nájezdem na D 10. Doprava zde bude vedena pravou polovinou ve 2 jízdních pruzích pro každý směr, směry budou odděleny dočasným svodidlem. Bude uzavřen nájezd na městský okruh D 0 ve směru na Černý Most z ul. Českobrodská, objízdná trasa bude vedena po Štěrboholské spojce na křižovatku Šterboholy/Dolní Počernice, zde přes most do opačného směru a poté na Černý Most . Po celou dobu bude umožněn z obou směrů sjezd a nájezd na D11. Dále bude uzavřen sjezd a nájezd od nákupního centra na městský okruh D 0 ve směru na D 10 , objízdná trasa při nájezdu bude vedena po městském okruhu na křižovatku Šterboholy/Dolní Počernice, zde přes most do opačného směru a poté směrem na D 10 , sjezd k nákupnímu centru bude na ul. Chlumecká a dále k nákupnímu centru. V souvislosti s tímto omezením dojde k následujícím úpravám autobusových linek: Linka 240, odklon pouze ve směru Černý Most: po pravidelné trase do ulice Do Říčan, dále však vpravo Českobrodská – vlevo Mladých Běchovic – vlevo Božanovská – vlevo Náchodská – Chlumecká, dále po pravidelné trasena odklonové trase budou obsluhovány zastávky: Běchovice, Podnikatelská, Nad Běchovicemi, Ke Xaverovu, Xaverovský háj, Svépravice, Krahulčí, Libošovická, Chvaly Linka 250, odklon pouze ve směru Černý Most: po pravidelné trase do ulice Českobrodská, dále však vpravo Mladých Běchovic (vybrané spoje vlevo Podnikatelská, otočením zpět Podnikatelská – vlevo Mladých Běchovic) – vlevo Božanovská – vlevo Náchodská – Chlumecká, dále po pravidelné trase na odklonové trase budou obsluhovány zastávky: Běchovice, (VÚ Běchovice – pouze pro vybrané spoje), Podnikatelská, Nad Běchovicemi, Ke Xaverovu, Xaverovský háj, Svépravice, Krahulčí, Libošovická, Chvaly Linky 240, 250, 296, pouze ve směru z Černého Mostu: zřizuje se zastávka Černý Most (druhá ve směru jízdy), v ulici Chlumecká, v zastávce linky 512 Linky 346, 379, pouze ve směru z Černého Mostu: po pravidelné trase do ulice Chlumecká, dále však přímo Náchodská – vlevo Bystrá – vpravo Vlastibořská – přímo nájezd na D10, dále po pravidelné trase na odklonové trase se nezřizují žádné zastávky Linka 367, pouze ve směru z Černého Mostu: po pravidelné trase do ulice Chlumecká, dále však přímo Náchodská – vlevo Bystrá – vpravo Vlastibořská – vlevo Ve Žlíbku, dále po pravidelné trase; na odklonové trase se nezřizují žádné zastávky.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dopravní komplikace. Upravené jízdní řády budou publikovány na stránkách dopravců.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5550-docasne-zmeny-na-linkach-mhd-bus

Související příspěvky