Dobré zprávy z okolí – díl 40: proměna školní zahrady, granty na zvelebení veřejného prostoru a evropské dotace pro hlavní město

Český Brod: proměna školní zahrady
Příběh českobrodské zahrady začal iniciativou dvou maminek, které se nechtěly smířit s tím, že školní zahrada se od dob jejich dětství prakticky nezměnila. Začaly proto hledat způsob, jak neutěšenou situaci změnit. Navázaly spolupráci s vedením školky a původní nápad postupně vykrystalizoval v jasný záměr: využít přírodní potenciál zahrady a proměnit ji v hravé a inspirativní prostředí, které budou využívat nejen děti ze školky, ale i žáci sousední ZUŠ, místní skauti a také rodiče a učitelé jako místo pro společné akce a setkávání… S úpravami zahrady pomáhala kromě jejích budoucích uživatelů celá řada místních i přespolních dobrovolníků; Nadace Proměny přizvala také skupinu studentů zahradní a krajinářské architektury. Díky společnému úsilí se původní vize proměnila ve skutečnost a vznikla pestrá, členitá a podnětná zahrada, která dětem umožňuje vnímat přírodu všemi smysly. Celý článek na webu Nadace Proměny ZDE.

Praha 8: mikrogranty na zvelebení veřejného prostoru
V dubnu 2016 schválila Rada městské části Praha 8 poskytnutí tzv. mikrograntů na zvelebení veřejného prostoru. Na tuto činnost bylo v rozpočtu města vyhrazeno půl milionu korun. Zájemci o dotace mohou posílat své žádosti od 23. května 2016 na Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8.  Jedná se především o dlouhodobé zajištění úklidu na vybraných pozemcích, vysazování veřejné zeleně a o její následnou péči, oživení prostor drobnými herními prvky či lavičkami, zajištění, osazování a úpravu veřejných záhonů a o další podobné aktivity spojené s veřejným prostorem a životním prostředím.„.. Může to být umístění nové lavičky, stromu, šachového stolku nebo vysázení květin, protože i malá změna dokáže vykouzlit velký úsměv a zpříjemnit procházky naší krásnou městskou částí,“ říká radní MČ Praha 8 pro oblast grantové politiky Dana Blahunková.
zdroj: NSZM

Hl.m.Praha: evropské dotace pro Prahu
„Pražští radní schválili na jednání dne 10.5.2016  účast metropole v hned několika mezinárodních projektech financovaných z evropských fondů. Výstupem z nich budou nově získané zkušenosti zejména v oblasti mobility a inovací. Celkem se jedná o čtyři mezinárodní projekty: MATCH-UP zaměřující se na analýzu politiky nízkouhlíkové dopravy ve městě, InnovaSUMP založený na shromažďování příkladů dobré praxe a výměně zkušeností při řešení mobility ve městech, STEPHANIE cílící na propojení veřejného sektoru, obchodu, výzkumu a koncového uživatele v oblasti kosmických technologií založených na fotonice a INNOTRANS mapující inovační kapacity v dopravě…“ celý článek Pražský Patriot ZDE.

 

mobilita_do the right mix

 

 

 

Související příspěvky