Dobré zprávy z okolí – díl 56: snídaně s přírodou, Večerní špacír a Tiché spojení

V pondělí 5. června 2017 se v libosadu ČZU v Praze uskutečnila CSR snídaně u příležitosti Světového dne životního prostředí. Letošní téma kampaně mělo za cíl spojovat lidi s přírodou. Na snídani vystoupili zástupci České zemědělské univerzity v Praze, společnosti Veolia, EcoTwinBag, REMOBIL a Oxytree. O čem se při pikniku mluvilo, si přečtěte ZDE.

Ve čtvrtek 15. června se v podvečer uskutečnil charitativní pochod za důstojné stáří s názvem Večerní špacír. Na Letenské pláni se sešli příznivci Domova Sue Ryder, neziskové organizace, která od r. 1998 pomáhá seniorům a jejich blízkým. Účastníci pochodu mohli podpořit jak Domov Sue Ryder, tak myšlenku důstojně prožitého stáří…V cíli všechny čekal skvělý koncert, který bez nároku na honorář zahrál a zazpíval Big Band Horáček SwingOrchestra. Ten také doprovodil Matěje Rupperta, patrona celé akce, při jeho vystoupení. Více informací naleznete na webových stránkách www.vecernispacir.cz/ a na stránkách Domova Sue Ryder na www.sue-ryder.cz

Představte si, že nikomu kolem sebe nerozumíte. Všichni kolem otvírají ústa a vydávají zvuky a hlasy, které ale vy neslyšíte. Vaším mateřským jazykem je jazyk znakový. Dorozumíváte se se svým okolím pomocí rukou, gest a mimiky. Slyšící okolí ale zase nerozumí vám. Tento pocit neslyšící běžně zažívají. Pomoci může Tiché spojení.

Jedná se o cloudovou platformu, která zajišťuje online tlumočení pro neslyšící či online textový přepis mluvené řeči pro nedoslýchavé zákazníky. Nadstavbou služby je potom možnost jejího využití v procesu zaměstnávání sluchově postižených lidí a naplnění požadavků chystané Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Více informací naleznete na webových stránkách www.tichespojeni.cz

Zdroj: Asociace společenské opovědnosti, červen 2016
náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Související příspěvky