Dnes je Popeleční středa, začíná příprava na Velikonoce

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka, především vnitřní pokání a obnova. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek a může mít velmi rozmanité projevy. Vedle klasických forem újmy v jídle to stále naléhavěji může být i „ekologický půst“, například omezení zbytečných jízd autem, odřeknutí si nadbytku ve všech osobních potřebách a zacílení na pomoc potřebným – lidem, zvířatům, přírodě. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

Od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí. Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky.

Přijetím popelce můžeme vstoupit do příprav na Velikonoce v naší farnosti při mši ve středu 10.2.2016 od 18 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích.

upraveno, zdroj: Pastorace.cz

Související příspěvky