Diskriminujeme nebo obchodujeme? Co si v Klánovickém zpravodaji nepřečtete

Princip rovnosti a zákaz diskriminace je jeden ze základních principů slušné společnosti. Na této proklamaci se asi shodneme všichni.

Existují dva pohledy na odměňování zastupitelů. Jeden vychází z toho, že výkon mandátu je čestná funkce a měla by být vykonávána zdarma anebo za symbolickou odměnu. Tento názor převládl v minulém zastupitelstvu, kdy na konci období vykonávali všichni neuvolnění zastupitelé svou funkci bez odměny. V rámci praxe České republiky se jedná a jednalo o zcela ojedinělý přístup. Druhým pohledem je, že každá práce si zaslouží odměnu a že by odměna měla být úměrná náročnosti a odpovědnosti, která je spojená s výkonem mandátu. Tento názor nyní převládl a současné zastupitelstvo již na potřetí řešilo otázku odměňování neuvolněných členů. Přes počáteční stanovení odměn v nejvyšší možné míře došlo v minulém roce ke snížení odměn. Tento stav vydržel až do letošního ledna. Nově zvolený starosta představil nový model.

Tento model na jedné straně maximalizuje příjmy pro neuvolněného starostu a přiznává i zvýšené odměny  pro ostatní zastupitele. Na druhé straně bez řádného zdůvodnění nepřiměřeně snižuje odměnu pro zástupkyni starosty. Jedná se o citlivé téma. Proto jsem se snažili neveřejně zjistit, zda pro tento nerovný přístup existuje vysvětlení. Pan Polák nám na náš dotaz, zda paní Martinová bude vykonávat nejméně 6 krát (tolik činí rozdíl v odměně starosty a zástupce starosty) méně práce než on odpověděl, že opak je pravdou. Paní Martinová převezme velkou část agendy, kterou doposud vykonával pro tuto funkci uvolněný starosta.

Otázkou je, proč zastupitelé SPOLU (včetně Jany Martinové) za podpory ODS tento návrh přijali. Neváží si své práce, resp. práce své kolegyně? Jsou zde obavy, že Jana Martinová nebude vykonávat svou funkci řádně a odpovědně?

Chceme věřit, že problém bude jinde. SPOLU a ODS se snažilo spojit oba pohledy a rozdílné požadavky na odměňování dohromady. Dle našeho názoru takto postupovat nelze. Výsledek je diskriminace a nerovný přístup. Jsme přesvědčení, že za obdobnou práci musí být poskytnuta srovnatelná odměna. O tom, že tento model je diskriminační jsem se shodli i s panem Polákem. Proč pan Polák tento návrh podpořil a umožnil tak jeho přijetí, jsme se radši nezeptali.

Petr Soukup, Klánovice


Autorovi děkujeme a příspěvek zveřejňujeme v rubrice NÁZOR – rubrice, která přináší články, splňující pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřující osobní názor autora, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky v rubrice NÁZOR zveřejňujeme bez redakčních zásahů.

Dění v Klánovicích
včetně názorů, pozvánek, aktuálních informací atd.
sledujte v ON, štítek „Klánovice“ ZDE.

 

 

Související příspěvky