Digitalizace archivu stavebního úřadu

Chcete mít k dispozici veškerou dokumentaci ke své nemovitosti, která je uložena v archivu stavebního úřadu Praha 21?
Stačí si jednoduše podat žádost.
Žádost o nahlížení je možné podat:
Osobně v archivu MČ Praha 21Elektronicky zasláním žádosti do datové schránky MČ Praha 21 (ID datové schránky: bz3bbxj)Elektronicky zasláním žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny MČ Praha 21 (posta@praha21.cz).
Pracovník ÚMČ ověří, zda je již požadovaná dokumentace digitalizována. V případě, že ne, provede se digitalizace a to ve lhůtě do 30ti dnů od přijetí žádosti.
Digitalizovaná dokumentace se v elektronickém archivu zpřístupní k nahlížení žadateli na dobu 30 dní.
Žadatel obdrží přístupový kód pro nahlížení a může si veškerou dostupnou dokumentaci uložit nebo vytisknout dle vlastní potřeby.

Nová stavební dokumentace určená k archivaci se digitalizuje od 1. 9. 2015 a stávající obsah archivu pořízený do 31. 8. 2015 bude digitalizován na základě podané žádosti a bude elektronicky zpřístupněn klientům k nahlížení dálkovým přístupem (https://archiv.praha21.cz).

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5829-digitalizace-archivu-stavebniho-uradu

Související příspěvky