Dešťový záhon je chytré „modro-zelené“ řešení (nejen) pro městské parky

Princip dešťového záhonu je založen na modelaci terénu, kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují zachytit srážkové vody, a to i z přívalových dešťů.

Dešťové záhony se řadí mezi jedno z mnoha opatření modro-zelené infrastruktury města, která se využívají při řešení klimatické změny.

… Dešťové záhony se obecně dimenzují na třicetiletou až čtyřicetiletou vodu – je spočtena kapacita 400 l/m3. Tato kapacita je možná díky značné pórovitosti štěrkového lože. Hloubka záhonu by měla být dodržena na 15 až 30 cm a to z toho důvodu, aby se srážková voda stihla zasáknout během jednoho až tří dnů. Kdyby se voda zdržela déle, mohlo by dojít k poškození rostlinného materiálu, který sice zvládne krátkodobé přemokření, ale primárně se jedná o suchomilné rostliny…

DOPORUČUJEME celou podrobnou informaci
Silvie Drabinové, odborná asistentky na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
v Ekolistu, 16. 6. 2023:
Dešťové záhony. Co to je a jak fungují?

Náhledový obrázek a další info na Adapterra Awards ZDE.

 

Sledujte články se štítkem Voda-klima-krajina
v Otevřených novinách.

Související příspěvky