Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Den bez tabáku 2015 ve zdravých městech a Výroční zpráva NSZM

Zdravá města se připojují k mezinárodní kampani Světový den bez tabáku
Chcete se inspirovat nebo zúčastnit?
Vyberte si místo, které máte nejblíž! Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete  ZDE.

Světový den bez tabáku připadá každoročně na 31. květen. Mezinárodní kampaň podporovaná Světovou zdravotní organizací (WHO) se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

Nezákonný trh s tabákem může podle provedených studií a informací poskytnutých globálním celním společenstvím představovat asi jednu z každých deseti cigaret spotřebovaných na celém světě. Z mnoha rozličných úhlů pohledu je nezákonný obchod s tabákovými výrobky významným globálním problémem, zahrnujícím zdraví, právo a ekonomiku, správu věcí veřejných a korupci.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav. Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

Výroční zprávu NSZM ČR 2014 aneb Zdravá města (nejen) v číslech a datech najdete  ZDE.

zdroj: Zpravodaj NSZM ze dne 22.5.2015

Související příspěvky