Chceme Masaryčku pro lidi ne pro Pentu! Aktuální PETICE k podpisu

Představte si novou pražskou čtvrť, součást Nového Města, Karlína a Žižkova, kterou lemují parky a v níž jsou s citem zasazené veřejné budovy – vynikající současná architektura, která slouží městu a jeho obyvatelům, korso s průhledy na město a zelené svahy Vítkova. Městskou třídu na místě dálniční magistrály, kterou lemují korálky veřejných staveb a uzavírají tak poslední nedokončenou část centra města. Bohužel – zapomeňte!

MOŽNOST PODEPSAT PETICI ELEKTRONICKY ZDE.
Namísto nové městské čtvrti má v okolí Masarykova nádraží vzniknout naddimenzovaný komerční developerský projekt, který obdobnou proměnu navždy znemožní.
Jak se to mohlo stát?

– Nejcennější rozvojové území Prahy získala od státního podniku bez veřejné soutěže, a to značně pod cenou, na základě smluv o smlouvách budoucích, investiční skupina Penta.

– Vedení města nenastavilo v podstatě žádná pravidla pro využití nejcennějšího rozvojového území Prahy, přestože město má právo a zároveň povinnost starat se o svůj rozvoj.

– Úřady odsouhlasily první etapu projektu i přesto, že odporuje Zásadám územního rozvoje hlavního města, Strategii adaptace na klimatickou změnu i doporučení Výboru světového dědictví UNESCO, a zcela ignoruje principy udržitelného urbanismu.

– Vedení města i klíčové instituce v celé věci naprosto selhaly a nadále nehájí veřejné zájmy. Vše proto probíhá developerským samospádem. Je nesporné, že historické centrum Prahy je třeba chránit pro jeho mimořádné architektonické hodnoty. Stejně tak je nesporné, že právě toto území mu může dodat rozvojový impuls, aby se v něm dobře žilo. Je nutné řešit dostupnost bydlení, problém tepelného a smogového ostrova, zadržování vody ve městě i budoucí podobu centrálního dopravního uzlu. Transformace území mezi Masarykovým nádražím a Florencí je klíčem k harmonickému rozvoji města. Toto vše schválený projekt zcela ignoruje. Jsme přesvědčeni, že nejdůležitější rozvojové území Prahy není možné zastavět bez závazných urbanistických pravidel respektujících význam tohoto území. Město se musí aktivně přihlásit o svoji roli a hájit veřejné zájmy. Na místě vnitřní městské periferie musí vzniknout živá městská struktura, nikoli čtvrť investičních bytů a kanceláří. Ještě není pozdě celý projekt ve stávající podobě zastavit a proměnit tak, aby byl pro město skutečným přínosem!

Chceme urbanisticky hodnotnou architekturu pro území, které je součástí statku světového kulturního dědictví.

Chceme spojovat dosud odtržené městské části, zachovat urbanisticky významné kompoziční osy a vytyčit pokračování městských bulvárů, nikoli přehuštěnou zástavbu kancelářských objektů od Masarykova nádraží po Karlín.

Chceme transformovat severojižní magistrálu do podoby městské třídy a ne její zakonzervování obestavěním zástavbou. Chceme park, nikoli stromy v květináčích na betonové platformě zastřešující nádraží.

Proto požadujeme:

Podpořte svým podpisem nesouhlas s výstavbou developerského projektu společnosti Penta u Masarykova nádraží.
Vyzvěte s námi pražské radní, zastupitele a ministry, aby zakročili.
Žádáme aby projednali a podpořili – přezkum zákonnosti povolovacího procesu, posouzení dopadu všech fází projektu na obyvatele a na životní prostředí, zorganizování mezinárodní urbanistické soutěže, přizvání veřejnosti k projednávání a zaručení výstupů této soutěže a projednávání s veřejností formou závazné regulace.
Chceme Masaryčku pro lidi!


MOŽNOST PODEPSAT PETICI ELEKTRONICKY ZDE.

Aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo závazný podnět k projednání, je třeba sehnat 1000 fyzických podpisů. Vedle elektronického podpisu nám tak můžete pomoct i tím, že petiční arch budete sdílet mezi své známé, kteří jsou občany Prahy, a fyzické podpisy nám doručíte do Arniky na adresu Dělnická 13, Praha 7. Děkujeme za Váš zájem o město!
Petiční arch ke stažení ZDE.

 

Předchozí v ON:

Rozjetý vlak Masaryk Centre. Dá se zastavit?

Staré (ne)pořádky na Praze 1. Nová koalice ODS + ANO s Pentou válcují občany i svěřené území a tlačí špatný projekt na Masaryčce

Související příspěvky