Města, obce a městské části uklízejí spolu se svými obyvateli. Jak a kde je možné se přidat v sobotu 8.4.2017

Přijměte pozvání od měst, obcí a městských částí v nejbližším okolí, které se dosud připojily k výzvě Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 a společně se svými občany organizují úklid VEŘEJNÉHO prostoru:

Město Úvaly ZDE.

MČ Praha – Dolní Počernice ZDE.

Obec Květnice ZDE.

Region Pošembeří ZDE.

…ačkoli nepatří do kategorie „územně správních celků“, přidává se spolek Újezdský STROM ZDE.

Všechny informace, pozvánky a aktuality k letošnímu celostátnímu úklidu
najdete v ON pod štítkem Ukliďme svět a Česko ZDE.

 

 

Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy k tématu zveřejnil následující sdělení:

„Odbor životního prostředí při ÚMČ Praha 21 v rámci zajištění jarního úklidu pro obyvatele letos 8. dubna zajistil další 4 kontejnery na velkoobjemový odpad nad rámec tradičně přistavovaných dvou. Dne 8. dubna probíhá zároveň celostátní akce „Ukliďme Česko 2017“, jelikož se domníváme, že úklid domácností je neméně důležitý a slouží jako prevence vyvážení objemného odpadu na černé skládky, tak se tímto k této akci připojujeme a doufáme, že kontejnery plně využijete. Vyzýváme občany i spolky, které se zapojí do akce Ukliďme Česko 2017, aby využili těchto kontejnerů.

Místa přistavení:

Valdovská x Hrádková

Druhanická x Staroújezdská

Rohožnická – u prodejny Albert

Starokolínská – u parku na Blatově

Toušická – u spořitelny

Pilovská x Čenovická

Doba přistavení: od 9:00 do 13:00 hod.

Do kontejnerů patří: starý nábytek, pohovky, gauče, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty (např. staré bojlery).

Do kontejnerů nepatří: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky).“

OŽPD Martina Švejnoha, 16.3.2017, převzato z obecního webu  ZDE

Související příspěvky