Úvodní stránka 30 ZPRÁVY 30 Převzaté zprávy z Úřadu MČ Praha 21

Převzaté zprávy z Úřadu MČ Praha 21

Zprávy, automaticky převzaté z Úřadu MČ P21. Za formu a obsah sdělení v této rubrice odpovídá ÚMČ P21.