„Bezvýkopové“ rekonstrukce kanalizace pokračují

Společnost Dálniční stavby Praha a.s. pokračuje v provádění rekonstrukcí kanalizace v MČ Praha 21.V termínu od 2.března do 31.března 2015 budou rekonstrukční práce pokračovat v Rápošovské, Dobřichovské, Dědické a Chabeřické. Odpovědným pracovníkem je pan Ing. J. Černý, tel.č. 602 380 339. Děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4635-bezvykopove-rekonstrukce-kanalizace-pokracuji.html

Související příspěvky