Bezpečně – chytře – šetrně: pozvání na seminář o udržitelné dopravě v Brně 21. – 22.9.2016

Bezpečně – chytře – šetrně z místa na místo
21. 9. 2016, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno

Seminář je zaměřen na jedno z nejaktuálnějších témat dnešní doby a to udržitelnou mobilitu.
Právě ta je průsečíkem mnoha dopravních oborů, kterými se Centrum dopravního výzkumu přímo zabývá.

Důležité je, aby výsledky dopravního výzkumu sloužily veřejnému zájmu, tedy občanům měst a obcí.
Seminář je proto zejména určen pro  zástupce samospráv měst a obcí, kteří se dopravou zabývají.

V praktické části semináře  Centrum dopravního výzkumu nabídne  názornou prohlídku
toho nejlepšího ze svého výzkumného zázemí, které s udržitelnou dopravou souvisí.

Na další den je pro zájemce k tématu připraveno akreditované školení:

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě
22. 9. 2016, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno

seminář 2016

 

Související příspěvky