Aktuální vývoj stavby 511 a přeložky silnice I/12

Primátorka HMP paní A. Krnáčová svolala setkání věnované aktuálnímu vývoji dostavby Pražského okruhu („stavba 511″) a přeložky silnice I/12. Akce se uskutečnila dne 21.03.2017 za účasti paní K. Jakob Čechové, starostky MČ Praha 21; předáváme informace publikované v E15.“Klíčová studie EIA bude připravena v polovině dubna, poté ji čeká schvalovací kolečko na příslušných úřadech.
Přípravné práce na dostavbě Pražského okruhu, takzvaném projektu 511, a přeložky silnice I/12 Běchovice-Úvaly vstupují do další zásadní fáze. „Do půlky dubna budou hotovy podklady studie dopadů na životní prostředí EIA, jejichž schválení je hlavním předpokladem dalších prací na této pro Prahu stěžejní dopravní stavbě,“ řekla o postupu příprav pražská primátorka Adriana Krnáčová na setkání starostů dotčených městských částí, ministerstev, Ředitelství silnic a dálnic a dalších organizací.
Dvě dokumentace EIA budou v čistopisech podány do 15. dubna. Následně se k jejich obsahu budou moci vyjadřovat dotčené subjekty včetně městských částí, zpracovány budou nezávislé posudky a ministerstvo vydá poté své rozhodnutí. „Naše stanovisko vydáme do šesti měsíců od přijetí podkladů EIA,“ přislíbil v této souvislosti ministr životního prostředí Richard Brabec, který připomněl i neblahé patnácté výročí od doby, kdy projekt získal poprvé EIA a dvakrát ji již ztratil.
Magistrát současně intenzivně vyjednává i o kompenzačních a dalších opatřeních s dotčenými městskými částmi, které ještě více omezí případné negativní dopady této důležité dopravní stavby. „Jako Praha jsme rozhodnuti jít v rámci rozšíření zelených ochranných pásem daleko za původní požadavky. V souvislosti s výstavbou počítáme s novou zelení o výměře 250 hektarů, což je pro srovnání plochy druhý Kunratický les,“ zdůraznil náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek.
Vedle dokončovacích prací na podkladech pro EIA běží zároveň i další činnosti, které by měly následně usnadnit a zrychlit práce na okruhu. Ředitelství silnic a dálnic tak již například podle posledních informací v mezičase vysoutěžilo dodavatele dokumentace pro stavební povolení a souběžně pro něj již připravuje samotné podklady. To podle vyjádření ŘSD umožní pokračovat bez dalších prodlev.
Hlavní město chce také pokračovat v komunikaci s jednotlivými městskými částmi. Uspořádá mimo jiné sérii prezentací týkající se projektu 511 a I/12 a chystaných opatření přímo mezi místními obyvateli formou workshopů a diskuzí“.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5954-aktualni-vyvoj-stavby-511-a-prelozky-silnice-i-12

Související příspěvky