Aktuální dotační program MZe pro r. 2017 – údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Žádosti od 1. do 24. února 2017

Příjem žádostí (příloh předkládaných při registraci žádosti) – od 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017 (včetně)
Příjem příloh k žádosti předkládaných po realizaci údržby/obnovy – od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2018 (včetně)

Okruhy pro zpracování žádostí na projekty:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Údržba a oprava polních cest

Podrobná dokumentace (klikněte na text):

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Odkaz na web: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturniho-dedictvi/aktuality/ – Zásady pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

 

zdroj: Pošembeří a MZe

náhledový obrázek: ilustrační – kaple v Číhané z webu Drobné památky

Související příspěvky