Újezdský hřbitov má novou informační ceduli. Průvodce dostupností historických informací v Újezdě nad Lesy

Znáte Újezdský hřbitov? Představte si, že mnozí obyvatelé Újezda ani nevědí, že hřbitov máme! A že je to půvabné místo v lipové aleji, s centrálním křížem a pamětní stélou, připomínající 1. a 2. světovou válku.  Hřbitov je umístěný, stejně jako „Sibřinská škola“, na půli cesty mezi dnešním Újezdem nad Lesy a dnešní Sibřinou, tedy směrem, kde se před válkou předpokládal vývoj a možné spojení obou obcí.

Mezery v historickém povědomí o Újezdě se průběžně zacelovaly a dodnes zacelují v článcích Újezdského zpravodaje (čerpajících z Újezdské kroniky, vzpomínek pamětníků i historických odkazů) a poprvé systematicky v roce 2009 – tištěnou publikací manž. Tomaidesových „Střípky újezdské historie“. Paní Marie Tomaidesová je kronikářkou a dlouholetou členkou Muzejní rady, po léta vykonávala též práci oblíbené a respektované knihovnice místní knihovny.

Po roce 2010, kdy naše MČ konečně přešla do 21. století a vytvořila obecní webové stránky, se historie Újezda nad Lesy stala součástí tohoto nového webu. O vytvoření přehledu se zasloužila paní Alena Váňová, tehdejší členka Muzejní rady, a zápis chronologicky rozčleněný je stále k dispozici proklikem Městská část – O městské čási – Historie ZDE.

Historii Blatova, Újezda, Nové Sibřiny, jakož i novodobého Újezda nad Lesy a zajímavosti jeho nejbližšího okolí pak máme od přelomu roku 2013/2014 trvale na očích na pěti informačních tabulích, rozmístěných na začátku a na konci MČ, u školy v Polesné, u nádraží a na hlavní křižovatce ve vchodu DDM. Tabule jsou součástí grantového projektu z dotace Ministerstva životního prostředí, který získal a ve spolupráci s MČ P21 realizoval spolek Újezdský STROM. Elektronicky a v širším záběru jsou k nalezení na http://www.lesnigalerie.praha21.cz/opět na obecním webu proklikem Městská část – Témata – Spolková činnost – Naučná stezka Klánovickým lesem.


Hřbitov se tak stal součástí historického okruhu Újezdem nad Lesy a současně na konci r. 2013 získal na základě povolení úřadu MČ P21 první informační ceduli, uhrazenou tentokrát z dotace Hl.m. Prahy (grant opět získal Újezdský STROM a na realizaci spolupracoval s MČ P21). Cedule byla umístěna vpravo od vchodu na hřbitov – více ZDE.

Historie naší obce je stále přítomná ve stálé expozici Újezdského muzea, jejímž duchovním otcem je emeritní předseda Muzejní rady PhDr. Miloš Schmidt, a především v kontinuální práci Muzejní rady. Právě tam nabere vždy nový dech nejen ve výstavním plánu, ale především v práci a zájmu jednotlivých členů a okruhu spolupracovníků Muzejní rady. Tak se děje i nyní, kdy dva stálí „externisté“ Ing. Jan Vondráček a Ing. Karel Tůma systematicky mapují osudy újezdských občanů v obou světových válkách. Po dvou zcela rozebraných publikacích teď  „expandovali do terénu“ a plánují zviditelnit místa s válkou spojená. První vlaštovkou je informační cedule, a to vlevo od vchodu na Újezdský hřbitov. Od 8.5.2017 má tedy náš hřbitov informace na obou čelních zdech a nikdo už se nemůže vymlouvat, že o jeho historii, včetně důstojného památníku obětem obou světových válek, nic neví. Více k projektu pod textem.

Do pěstování povědomí o historii i současnosti Újezda v okruhu Muzejní rady spadají i komentované vycházky Újezdem nad Lesy, nebo průběžné turistické pochody s Ing. Klárou Zezulovou a Klubem českých turistů, které získávají popularitu mezi místními i přespolními. A zcela nově též dobrovolná mravenčí práce paní Moniky Schusterové na samostatném webu Újezdského muzea, který nelze než doporučit:  http://ujezdske-muzeum6.webnode.cz/Zdá se tedy, že završením snadného přístupu k historickým a kulturním informacím v Újezdě nad Lesy by byla už jen kreativnější práce úřadu s obecním webem, s již hotovými projekty a dostupnými informacemi. Což představuje především jejich znalost a přijetí „za své“, aktualizace, systematizace a běžné používání jako samozřejmé součásti práce pro občany.

 

Nová nformační cedule vlevo od vchodu na Újezdský hřbitov,
instalovaná v den výročí osvobození 8.5.2017:

 

 

zdroj: Ing. Vondráček a Ing. Tůma, Újezdské muzeum, Újezdský STROM, MČ P21

Související příspěvky