xx

Zveme na Masopust 2015

Pro újezdské občany je sraz v 10:30 h na Rohožníku u Alberta, kdy s harmonikářem a koňským povoze…

Společenský ples MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Městská část Praha 21, Újezd nad Lesy si Vás dovoluje pozvat na Společenský ples, který se uskuteční dne 20.3.2015 od 20:00 hod v sále polyfunkčního domu Level, ulice Staroújezdská 2300 – Újezd nad Lesy. K tanci zahraje skupina Jam Band, předtančení skupin Grip a Ambra. Vstupné činí 150,-Kč a předprodej místenkových vstupenek v podatelně úřadu MČ Praha 21 ulice Staroklánovická 260, a v místní knihovně ulice Staroújezdská 2300. Více informací v příloze plakátu a na tel: 777 811 331. Všichni jste srdečně zváni.

Přijímací řízení do mateřských škol se blíží

Přijímací řízení do mateřských škol pro šk. rok 2015-16 se koná v jednotlivých zařízeních. Více informací naleznete v příloze.

Maškarní zábava s Crazy Goddess

KDY: 20. 2. 2015, od 20,00 hodin
KDE: Restaurant a Music Club Level, Staroújezdská 2300
Vstupenky lze reservovat na tel. čísle 777 552 225, či přímo koupit v restauraci LEVEL.
Více informací naleznete v letáčku:

Vládní novela zákona ochrání zemědělskou půdu

Poslanecká sněmovna dne 11.2.2015 finálně hlasovala o vládní novele zákona o ochraně zemědělského…

Pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů

Pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisůDnem 1.10.2015 nabylo účinnosti nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen PSP). Dne 16.1.2015 byla účinnost tohoto nařízení rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj čj. 830/2015 pozastavena, s výjimkou § 85 nařízení. Podle ust. § 85 odst. 1 PSP – Přechodná ustanovení – to znamená, že dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tj. dle vyhl. č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
Dokumentace, která byla zpracována po 1.10.2014 a předložena stavebnímu úřadu musí v současné době splňovat požadavky celorepublikových předpisů, tj. vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. To platí i pro řízení a dokumentace, které byly podány odboru výstavby po 1.10.2014 a do 16.1.2015 nebylo řízení ukončeno vydáním příslušného rozhodnutí.

Újezdská tančírna pokračuje každý čtvrtek

Máte chuť zatančit si na nejkrásnější taneční melodie nebo jen posedět s přáteli u vína s výhlede…

Obrazem: Když houby zpívají…

Zaslechnout melodii, kterou promlouvají houby, je dáno nemnohým. Hudební skladatel a mykolog Václ…

Iva Hájková odchází z ÚMČ P21

Bc. Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury a Místní agendy 21 na újezdském úřadě odchází k…

Taneční pro dospělé od 1.3.2015

Chcete se stát králem parketu nebo se „jen“ naučit základní kroky společenských tanců? Stále ješt…