Výlukový jízdní řád platný od 1.července 2015

Modernizace traťového úseku Praha – Běchovice – Úvaly obnáší omezení provozu osobních vlaků se začátkem prázdnin. Předáváme vám informaci spol. ROPID. Dále si můžete na přiložené adrese otevřít výlukové jízdní řády:
http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k011vyluka04.pdf

„Popis změn od 1.7.2015:
Během letních prázdnin, v období snížené poptávky cestujících, proběhnou rozhodující práce na modernizaci traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly, která povedou k významnému omezení provozu osobních vlaků. Během července a srpna budou probíhat práce v mezistaničním úseku Praha-Běchovice – Úvaly, kde budou postupně rekonstruovány všechny tři traťové koleje za pomoci speciálního sanačního stroje. Oproti původním plánům navíc se do souběhu s touto výlukou dostalo i omezení provozu na viaduktu Výmola v Úvalech a ve stanici Úvaly, kde se nepodařilo dokončit práce v původně plánovaném termínu 29.6. a omezení provozu zde bude prodlouženo minimálně do 17.8.2015.

Z toho důvodu bude na trati 011 Praha – Kolín omezen provoz vlaků končících/výchozích v Úvalech, které budou, jak již bylo avizováno dříve, zkráceny pouze do úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha-Běchovice a ve směru do Prahy budou některé tyto vlaky vedeny v mírně upravených časových polohách. Naopak jízdní řád osobních vlaků Praha – Český Brod – Kolín se vrací do pravidelného stavu. Obdobně podle pravidelného stavu budou provozovány osobní vlaky na tratích 012 Pečky – Kouřim a 060 Poříčany – Nymburk. Ve změněných časových polohách však nadále pojedou spěšné vlaky Praha – Kolín/Nymburk. Zvláštní pozornost budou muset během letních prázdnin dávat cestující v Klánovicích, kde v některých dnech budou všechny osobní vlaky (v obou směrech) vedeny pouze z jednoho nástupiště. Bude se tak dít v období práce sanačního stroje, kdy nebude možné využívat provizorní nástupiště u prostřední koleje (po ní budou moci být vedeny pouze vlaky, které Klánovicemi projíždějí). V Úvalech bude do 17.8. nadále pokračovat provoz pouze u nového ostrovního nástupiště, naopak od 18.8. (po ukončení opravy viaduktu) by měly být používány pouze koleje před výpravní budovou.

Dne 30.6.2015 tak končí platnost stávajícího výlukového jízdního řádu, platného na tratích 011, 012 a 060 od 2.3.2015. Nový výlukový jízdní řád trati 011 (viz příloha) bude platit od 1.7.2015 pravděpodobně až do konce srpna, vyjma období 25.7. – 7.8.2015, kdy bude vydán další výlukový jízdní řád. V tomto období budou probíhat práce sanačního stroje na nulté (prostřední) koleji, což si vyžádá souběžnou výluku dvou traťových kolejí a tedy pouze jednokolejný provoz v úseku mezi Blatovem a Úvaly. Jízdní řád pro toto období ještě provozovatel dráhy SŽDC nevydal, podle průběhu projednání se předpokládá, že provoz osobních vlaků by měl zůstat v zásadě shodný, jako ve zbytku prázdnin, spěšné vlaky budou v období od 25.7. do 7.8. zrušeny.

Od 1.9.2015, pokud na stavbě nedojde opět k narušení harmonogramu, se předběžně očekává, že jízdní řád osobních a spěšných vlaků se vrátí do pravidelného stavu, byť budou nadále probíhat práce především na pražském zhlaví stanice Úvaly a dále v 2. traťové koleji z Úval do Běchovic (kolej ve směru Praha).

S pozdravem
Ing. Filip Drápal tiskový mluvčí vedoucí odboru marketingu“

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5220-vylukovy-jizdni-rad-platny-od-1-cervence-2015

Související příspěvky