Veřejné projednání 29. 4. 2015

Dne 29. 4. 2015 se v sále polyfunkčního domu uskutečnilo veřejné projednání, jehož tématem byla rekonstrukce povrchu Hodkovské ulice. Toto veřejné projednání inicioval p. starosta Růžička. Občané žijící v Hodkovské ulici byli osobně pozváni na toto projednání, kde měli prostor klást dotazy přímo na Ing. Přikryla, jednatele ZAVOSU (zástupce investora). Na závěr tohoto projednání si občané bydlící v Hodkovské ulici odhlasovali, že souhlasí s rekonstrukcí Hodkovské ulice dle stávající projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, k níž je vydáno pravomocné stavební povolení a na základě níž byl vybrán zhotovitel.
Na veřejném projednání bylo přítomno celkem 49 občanů, z toho bylo 43 přímo z Hodkovské ulici. Výsledek hlasování: 36 občanů souhlasilo, 5 občanů nesouhlasilo, 2 se zdrželi. Emailem se vyjádřilo celkem 7 občanů, z toho 6 souhlasilo s rekonstrukcí a 1 nesouhlasil.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5187-verejne-projednyna-29-4-2015

Související příspěvky