Pravidla prodeje bytů, spravovaných MČ Praha 21

Usnesením ZMČ15/0235/17 ze dne 20.3.2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21 ‘‘Pravidla prodeje bytů, spravovaných Městskou částí Praha 21‘‘ (dále jen Pravidla). Nejedná se o přiznání jakéhokoliv nároku odkoupení bytu. Spíše naopak. Pravidla zakazují prodej bytů o celkové podlahové ploše menší než 72 m2. Důvodem je, že po Praze 12 jsme městskou částí s největším počtem obyvatel na 1 městský byt. A právě malometrážní byty potřebuje městská část pronajímat pro sociálně slabší rodiny a dlouhodobě nemá k dispozici žádný volný byt.V přiložených Pravidlech si případný zájemce o koupi najatého bytu může přečíst, zda splňuje podmínky možného prodeje. V takovém případě se zamyslet nad stanovením ceny a dalších podmínek prodeje bytů. V případě, že za daných podmínek má nájemce zájem o koupi bytu, může zaslat na Městskou část Praha 21 žádost o koupi bytu. Žádosti zaslané před nabytím účinnosti Pravidel, tj. před 1.4.2017, úřad řešit nebude, neboť není známo, zda žadatel má zájem o koupi bytu podle vydaných kritérií. V současné době se připravuje zrušení podmínky, bránící prodeji bytů v nástavbách domů čp. 1615 až 1623 ve Žlebské ulici a v nástavbách domů čp. 1624 až 1626 v ulici Miletické. V případě podepsání dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 21 a Magistrátem hl. m. Prahy, bude zrušena informace, uvedená ve druhém odstavci bodu 1. písmeno c ) Pravidel.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5982-pravidla-prodeje-bytu-spravovanych-mc-praha-21

Související příspěvky