Pozvání SZKT ke vzdělávání o krajině a o dřevinách a zeleni ve městech o prázdninách 2020

1.) TRVALKY – LETNÍ ASPEKT

Datum a místo: čtvrtek 2. července 2020, Průhonice

Přednášející: Ing. Adam Baroš

PROGRAM: Přímo v terénu na Dendrologické zahradě si ukážeme nástup již plného letního aspektu. Podrosty již květy nebudou oplývat, nicméně hra textur a struktur bude v plné parádě, optimistická a v celém spektru barev nejen zelených. Na osluněných lokalitách budou záhony v období své spektakulární kvetoucí krásy. Samozřejmě záleží na průběhu počasí, zejména teplot a srážek. Nicméně kohoutky, kakosty, dračíky, lny, zvonky a mnohé další by mohli potěšit svým květem jak makro objektiv, tak i oko návštěvníka. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

Seminář se bude celý den konat v terénu.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/trvalky-letni-aspekt-7-2020

 

2.) VYCHÁZKA S ENTOMOLOGEM (Praha)

Datum a místo: úterý 14. července 2020, Praha

Přednášející: Ing. Petr Martinek, Ph.D.

PROGRAM: Náplní tohoto workshopu bude praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Lužánky. Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace hmyzu, který se na dřevinách rostoucích mimo les vyskytuje. Komentovány budou především možné dopady aktivity bezobratlých na fyziologický stav hostitelské dřeviny a také možná managementová opatření pro zabránění dalších škod na dotčených stromových jedincích. Kurz nebude zaměřen pouze na škodlivě působící hmyzí druhy, komentovány budou také obecné zákonitosti výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu na dřevinách.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/prochazka-parkem-s-entomologem-praha-7-2020

 

3.) DETEKCE A MANAGEMENT DŘEVIN S HABITATY NETOPÝRŮ (Brno)

Datum a místo: úterý 11. srpna 2020, Brno (v podvečerních hodinách)

Přednášející: Ing. Michal Prouza

PROGRAM: Kurz je zaměřen na objasnění skrytého způsobu života netopýrů ve vztahu ke stromům, s ním související průzkumy a řešení konkrétních situací ošetřování stromů s habitaty netopýrů. Kurz je rozdělen na teoretickou část s přednáškou v interiéru a na terénní praktickou pochůzku.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/detekce-a-management-drevin-s-habitaty-netopyru-brno-8-2020

 

4.) DETEKCE A MANAGEMENT DŘEVIN S HABITATY NETOPÝRŮ (Praha)

Datum a místo: čtvrtek 13. srpna 2020, Praha (v podvečerních hodinách)

Přednášející: Ing. Michal Prouza

PROGRAM: Kurz je zaměřen na objasnění skrytého způsobu života netopýrů ve vztahu ke stromům, s ním související průzkumy a řešení konkrétních situací ošetřování stromů s habitaty netopýrů. Kurz je rozdělen na teoretickou část s přednáškou v interiéru a na terénní praktickou pochůzku.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/detekce-a-management-drevin-s-habitaty-netopyru-praha-8-2020

 

5.) SORTIMENT BUKŮ A JEJICH POUŽITÍ V ZAHRADNÍ TVORBĚ

Datum a místo: úterý 15. září 2020, Průhonice

Přednášející: Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.

PROGRAM: V rámci semináře se seznámíte s vlastnostmi pěstovaných druhů a kultivarů a možnostmi jejich použití. S širokou škálou barev a tvarů listů, stejně jako s velkým množstvím typů tvarů korun se budete moci seznámit na exemplářích, které zde rostou již desítky let.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/sortiment-buku-a-jejich-pouziti-v-zahradni-tvorbe-9-2020

 

6.) DENDROLOGICKÝ CESTOPIS – 2. část

Datum a místo: úterý 22. září 2020, Praha

Přednášející: Ing. Josef Souček

PROGRAM: Druhá část cyklu souboru přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. … od nejmenšího po největší jehličnan světa | od Lepidothamnus imeretinus po Sequoia sempervierens.

Přednášky představují ucelený přehled botanických druhů jehličin rozdělený dle jejich geografického výskytu na planetě. Většina představených druhů byla pozorována autorem na svých přirozených stanovištích ve společenstvu dalších dřevin. Kromě vlastního poznání jednotlivých druhů bude podstatná část přednášek věnována právě vybraným přírodním stanovištím, strategiím jednotlivých druhů, jejich celkovému rozšíření a případnému použití v našich podmínkách.

První přednáška bude věnována druhům starého světa (Evropa, Asie, Severní Afrika), druhá část cyklu pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland). Celý cyklus je založen na vlastním přírodním pozorování a zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i dosti málo známých druhů.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/dendrologicky-cestopis-ii-cast

Zdroj:

Související příspěvky