Úvodní stránka 30 Podmínky užívání a ochrana soukromí

Podmínky užívání a ochrana soukromí

Tyto podmínky užívání a zásady ochrany dat a osobních údajů a jejich zpracování spadají pod obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Datum účinnosti:22.5.2018

1. Definice použité v těchto zásadách

Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
Zpracování – jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů.
Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.
Dítě – fyzická osoba mladší 16 let.
Provozovatel  (My / nás) – Osoba zodpovědná za provozování webových stránek www.otevrenenoviny.cz

2. Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.otevrenenoviny.cz je fyzická osoba, viz registr nic.cz (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.otevrenenoviny.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

3. Zásady ochrany údajů, které sledujeme

Slibujeme, že dodržujeme následující zásady ochrany dat:

 • Zpracování je zákonné, spravedlivé, průhledné. Naše zpracovatelské činnosti mají zákonné důvody.  Při zpracování osobních údajů vždy zachováváme vaše práva. Na vyžádání vám poskytneme informace týkající se zpracování.
 • Zpracování je omezeno na účel. Naše zpracovatelské činnosti odpovídají účelu, pro který byly shromážděny osobní údaje.
 • Zpracování se provádí s minimálními údaji. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimální množství osobních údajů požadovaných pro jakýkoli účel.
 • Zpracování je omezeno časovým obdobím. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než je potřeba.
 • Uděláme vše pro to, abychom zajistili přesnost dat.
 • Uděláme vše pro to, abychom zajistili integritu a důvěrnost údajů.

4. Způsob užívání www.otevrenenoviny.cz

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jejich povolení je ověřováno v rámci testování konfigurace před startem aplikace.

Pokud zanecháte komentář na našich stránkách, můžete si nechat uložit vaše jméno, e-mailovou adresu a webové stránky v cookies. To je pro vaše pohodlí, abyste nemuseli vyplňovat vaše údaje znovu, když píšete další komentáře. Platnost těchto souborů cookies je nastavena na jeden rok.

Pokud máte na našich stránkách zřízený účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme Vám dočasný soubor cookie a určíme, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče je odstraněn.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a možností zobrazení na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie mají platnost dva dny a soubory cookie pro zobrazení mají platnost jeden rok. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude platné po dobu dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, budou přihlašovací soubory cookie odebrány.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, v prohlížeči se uloží další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Platnost vyprší po 1 dni.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na zmíněných stránkách umístěny.

Když návštěvníci vloží své komentáře na web, kromě dat zobrazených ve formuláři s komentáři se zpracuje a uloží rovněž  IP adresa  návštěvníka a řetězec reprezentující typ prohlížeče, které následně pomohou detekovat spam. Anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnut službě Gravatar, abychom zjistili, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Pokud nahráváte obrázky na webové stránky, měli byste se vyhnout tomu, aby byly vkládány obrázky s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a extrahovat libovolná data o poloze z obrázků na webu.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.otevrenenoviny.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

5. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má tato práva:

 1. Právo na informace – znamená, že musíte správně vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány; jaké údaje se shromažďují, odkud se získávají, proč a kým jsou zpracovávány.
 2. Právo na přístup – znamená, že máte právo na přístup k údajům shromážděným od / kolem vás. To zahrnuje právo na vyžádání a získání kopie shromážděných osobních údajů.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
 4. Právo na vymazání – což znamená, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.
 5. Právo omezit zpracování – což znamená, že pokud platí určité podmínky, máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 6. Právo vznést námitky proti zpracování – což znamená, že máte v některých případech právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, například v případě přímého marketingu.
 7. Právo na námitku proti automatizovanému zpracování – což znamená, že máte právo vznést námitky proti automatizovanému zpracování, včetně profilování; a nepodléhá rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování. Toto právo můžete uplatnit vždy, když dojde k výsledku profilování, který vytváří právní účinky týkající se nebo významně ovlivňující vás.
 8. Právo na přenositelnost dat – máte právo na získání osobních údajů ve strojově čitelném formátu, nebo pokud je to možné, jako přímý přenos z jednoho procesoru na jiný.
 9. Právo podat stížnost – v případě, že odmítneme vaši žádost v rámci práva přístupu, poskytneme vám důvod, proč. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byla vaše žádost zpracována, kontaktujte nás prosím.
 10. Právo na pomoc  orgánu dozoru  – což znamená, že máte právo na pomoc orgánu dozoru a právo na další opravné prostředky, jako například nárok na náhradu škody.
 11. Právo na odstoupení od souhlasu – máte právo odebrat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud potřebujete vykonávat svá práva, učiňte tak prosím prostřednictvím stránky Výkon práv subjektu údajů

6. Osobní údaje, které shromažďujeme

Informace, které jste nám poskytli
Mohou to být vaše e-mailová adresa, jméno, fakturační adresa, adresa domů atd. – především informace, které jsou nezbytné pro doručení produktu nebo služby nebo pro zvýšení spokojenosti zákazníků s námi. Uchováváme informace, které nám poskytnete, abyste mohli na webu komentovat nebo provádět jiné činnosti. Tyto informace zahrnují například vaše jméno a e-mailovou adresu.

Informace o vás automaticky shromážděné
Toto zahrnuje informace, které jsou automaticky ukládány soubory cookie a dalšími nástroji relace. Například informace o nákupním košíku, vaše IP adresa, historie nákupů (pokud existuje) atd. Tyto informace se používají ke zlepšení vašich zkušeností se zákazníky. Když používáte naše služby nebo si prohlížíte obsah našich webových stránek, vaše aktivity mohou být zaznamenány.

Informace od našich partnerů
Získáváme informace od našich důvěryhodných partnerů s potvrzením, že mají právní důvod sdílet tyto informace s námi. Jedná se o informace, které jste jim přímo poskytli nebo o kterých jste se shromáždili o vás z jiných právních důvodů. Seznam našich partnerů  naleznete zde.

Veřejně dostupné informace
Mohli bychom získat informace o vás, které jsou veřejně dostupné.

7. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k:

 • poskytnutí naší služby. To zahrnuje například registraci vašeho účtu; poskytnutí dalších produktů a služeb, například zasílání informačních newsletterů a push notifikací, které jste požadovali; poskytnutí reklamních předmětů na vaše přání a komunikace s vámi ve vztahu k těm produktům a službám; komunikace a interakce s vámi; a oznamování změn ve službách.
 • Zvýšení funkčnosti, přívětivosti a personifikace našich webových stránek;
 • splnění povinnosti podle zákona nebo smlouvy;

Vaše osobní údaje používáme z oprávněných důvodů a / nebo s Vaším souhlasem.

Na základě uzavření smlouvy nebo plnění smluvních závazků zpracujeme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • identifikovat vás;
 • poskytnout vám službu nebo odeslat / nabídnout produkt;
 • komunikovat buď za účelem prodeje nebo fakturace;

Na základě oprávněného zájmu zpracujeme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • zašlete vám personalizované nabídky  (od nás a / nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • spravovat a analyzovat naši klientskou základnu (nákupní chování a historie) s cílem zlepšit kvalitu, rozmanitost a dostupnost produktů / služeb nabízených / poskytovaných;
 • provést dotazníky týkající se spokojenosti klientů;

Dokud jste nás neinformovali jinak, považujeme za to, že nabízíme produkty / služby, které jsou podobné vašim nákupním historím / procházením, což je náš oprávněný zájem.

S vaším souhlasem zpracujeme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • rozesílání  informačních newsletterů a nabídek kampaní (od nás a / nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • pro jiné účely, pro které jsme si od vás požádali o souhlas;

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli plnit zákonné povinnosti a / nebo využívat vaše osobní údaje pro možnosti stanovené zákonem. Vyhrazujeme si právo na shromažďování anonymizovaných osobních údajů a na použití těchto údajů. Použijeme údaje mimo rámec těchto zásad, pouze pokud jsou anonymní. Vaše fakturační údaje a další informace shromážděné o vás uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro účetní účely nebo jiné závazky vyplývající ze zákona, avšak nejvýše 10 let.

Můžeme zpracovat Vaše osobní údaje pro další účely, které zde nejsou uvedeny, ale jsou kompatibilní s původním účelem, pro který byla data shromážděna. Za tímto účelem zajistíme, aby:

 • propojení účelů, kontextu a povahy osobních údajů bylo vhodné pro další zpracování;
 • další zpracování nepoškodilo vaše zájmy a
 • struktura data byla vhodná pro zpracování.

Budeme Vás informovat o jakémkoli dalším zpracování a účelu.

8. Cookies a další technologie, které používáme

Používáme soubory cookie a / nebo podobné technologie pro analýzu chování zákazníků, správu webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování informací o uživatelích. To se provádí za účelem přizpůsobení a zlepšení našich zkušeností s námi.

Soubor cookie je malý textový soubor uložený v počítači. Soubory cookie ukládají informace, které slouží k tomu, aby práce s webovými stránkami fungovala. Pouze můžeme přistupovat k cookies vytvořeným naším webem. Cookie můžete ovládat na úrovni prohlížeče. Volba vypnutí souborů cookie může bránit použití určitých funkcí.

Cookies používáme pro následující účely:

 • Potřebné soubory cookie – tyto soubory cookie vyžadují, abyste mohli používat některé důležité funkce na našich webových stránkách, například přihlášení. Tyto soubory cookie nevybírají žádné osobní údaje.
 • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie poskytují funkčnost, díky níž je naše služba pohodlnější a umožňuje poskytovat více personalizovaných funkcí. Například si mohou zapamatovat vaše jméno a e-mail ve formulářích komentářů, takže nemusíte znovu zadávat tyto informace příště při připomínkách.
 • Soubory cookie služby Analytics – tyto soubory cookie slouží ke sledování používání a výkonu našich webových stránek a služeb
 • Reklamní cookies – tyto soubory cookie slouží k doručování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy důležité. Kromě toho se používají k omezení počtu zobrazení inzerátu. Ty jsou obvykle umístěny na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí s povolením provozovatele webu. Tyto soubory cookie si pamatují, že jste navštívili webovou stránku a tyto informace jsou sdíleny s jinými organizacemi, jako jsou inzerenti. Často cookies pro cílení nebo inzerci budou propojeny s funkčností webu poskytovanou jinou organizací.

Jak zakázat nebo odebrat soubory cookies

Soubory cookie uložené v počítači můžete odebrat pomocí nastavení prohlížeče. Internetový prohlížeč také můžete nakonfigurovat tak, že změníte jeho možnosti, přestanete zcela přijímat soubory cookie nebo vás před přijetím cookie z webových stránek, které navštívíte, vyzvete. Pokud však cookies nepřijmete, pravděpodobně nebudete moci používat všechny části webových stránek nebo všechny funkce služeb.

Upozorňujeme, že zakázání těchto technologií může narušit výkon a funkce služeb. Můžete také zakázat soubory cookies na webových stránkách www.otevrenenoviny.cz změnou nastavení zde:

9. Služby třetích stran, kde ukládáme data

Služby stránek www.otevrenenoviny využívají služby třetích stran pro zachování nabízených služeb. Nesdílíme ani neprodáváme žádné údaje.

v rámci států EU:

 • MailPoet (FR) – rozesílání newsletterů
 • OneSignal () – rozesílání push notifikací
 • IFastNet (UK) – datacentrum provozující webové stránky

mezinárodně

 • Google Analytics (US) – analýza návštěvnosti stránek
 • DropBox () – zálohování dat

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.  Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

10. Statistika a přehledy zpravodajů a účtů

Zaznamenáváme data o chování, jako například otevírání a prokliky odkazů v rozesílaných e-mailech. Tyto údaje nespojujeme se jmény našich uživatelů.  Neukládáme e-maily zasílané uživatelům prostřednictvím služby rozesílání newsletterů. Shromažďujeme pouze údaje o počtu odeslaných e-mailů a e-mailové adresy příjemců.

11. Kdo má přístup k našim datům?

Data nejsou sdílena ani prodávána žádné třetí straně. Data jsou uložena na serveru technického provozovatele webových stránek a mají k nim přístup pouze správci webu za účelem poskytování služeb. Osobní údaje, které lze identifikovat, nejsou uloženy na počítačích zaměstnanců nebo dodavatelů trvale. Od dodavatelů je garantováno, že tyto údaje vymažou po ukončení spolupráce.

12. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.otevrenenoviny.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.otevrenenoviny.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek, tzn. www.otevrenenoviny.cz.

13. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Příležitostně aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud tak učiníme, změníme „datum účinnosti“ v horní části zásad ochrany osobních údajů. Než provedeme jakoukoli aktualizaci, která by způsobila, že tato politika ochrany osobních údajů bude podstatně méně restriktivní při používání nebo zveřejňování osobních údajů shromážděných před aktualizací, předem o této aktualizaci oznámíme zveřejnění oznámení na našich webových stránkách v horní nebo spodní části stránky, aktuálních zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o našich podmínkách užívání a zásadách ochrany a zpracování osobních údajů. Vaše další používání našich webových stránek představuje souhlas s našimi platnými pravidly ochrany osobních údajů.

14. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání stránek www.otevrenenoviny.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 9.5.2018, poslední úprava provedena 22.5.2018.