Nová pracovnice úřadu

ÚMČ Praha 21 přijal ve veřejné výzvě nového koordinačního, projektového a programového pracovníka.Dne 13.3.2015 byla uzavřena veřejná výzva na koordinačního, projektového a programového pracovníka ÚMČ Praha 21. Na tuto funkci byla přijata paní ing. Lucie Ponicová. K její hlavní náplni práce bude patřit příprava projektů pro podání žádostí o granty především z EU, dále povede MA21, bude připravovat grantový systém a bude spolupracovat s místními spolky a organizacemi.

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4665-nova-pracovnice-uradu.html

Související příspěvky