Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Kulatý stůl 12.5.2015

Kulatý stůl s tématem „diskuze k pravidlům Újezdského zpravodaje“ se uskutečnil dne 12.5.2015 v zasedací místnost úřadu. Organizátorem a moderátorem této akce byl pan zastupitel MUDr. Jeníček. Na setkání byli pozváni nejen zastupitelé, ale také zástupci spolků a občané. V průběhu setkání byla diskutována nová podoba Újezdského zpravodaje, stávající pravidla a jejich dodržování a body, ve kterých by bylo vhodné je případně upravit.
Závěry kulatého stolu 12.5. 2015 o vydávání Újezdského zpravodajeExistuje všeobecná shoda, že je potřeba dodržovat současná platná pravidla vydávání pro další čísla ÚZ. Z doporučení a závěrů kulatého stolu připraví zastupitel Jeníček návrh změn Pravidel vydávání ÚZ k projednání RMČ Praha 21.1. všichni zastupitelé budou mít do konce roku možnost napsat jeden delší sloupek zastupitele do maximální velikosti 2 250 znaků (včetně mezer) – již využil Jeníček, Duchek a Zátková.2. změna pravidel – Pro sloupek zastupitele navýšit počet znaků na 1 500 znaků.3. změna pravidel – vytvořit rubriku, kde šéfredaktor navrhne téma k vyjádření pro politické strany( sloupky zastupitelů a toto téma nepřesáhne 4 strany nové podoby časopisu )4. změna kalendária, tak aby zasahovala do dalšího měsíce do 15. dne v měsíci a elektronické kalendárium synchronizovat s tištěným5. uveřejnit všechny zkrácené a vyřazené články v plném znění na webu ÚMČ Praha 21.6. vytvořit společenskou kroniku a uveřejnit výzvu o vzniku a možnosti přispívat do společenské kroniky.7. změna pravidel – Občanská sdružení, sportovní kluby a spolky budou mít možnost článku o doporučené maximální velikosti 2 000 znaků (v případě přesahu 2000 znaků o uveřejnění rozhodne redakční rada). Občané budou mít možnost článku o maximální velikosti 1 500 znaků.8. zprávy z RMČ by měly být v co nejvíce ,,lidské,, podobě srozumitelné všemZapsal MUDr. Jeníček Jaroslav, CSc., zastupitel, moderátor diskuze o nové podobě ÚZ

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5190-kulaty-stul-12-5-2015

Související příspěvky