Evropské fondy jsou základem současné prosperity ČR. Co bude dál?

Prioritou ČR musí být silná politika soudržnosti a pro další období musí být kladen důraz na větší flexibilitu kohezní politiky, zlepšení koordinace podobně zaměřených programů i snížení administrativní zátěže pro příjemce evropských dotací, který je tím nejpodstatnějším článkem v procesu čerpání z evropských fondů a nositelem hmatatelných výsledků. ČR si musí dále stanovit jasné ale rozsahem omezené priority pro další období i se připravit na využití finančních zdrojů z přímo řízených programů EU, na které bude v budoucnu kladen velký důraz. Ze strany ČR je také třeba se již nyní připravovat na situaci, kdy prostředky z evropských fondů nebudou dostupné v takové výši jako nyní a bude potřeba některé oblasti podporovat z národních zdrojů.

„Během tří programových období měla ČR možnost z evropských fondů vyčerpat téměř 1,5 bilionu Kč, které přinesly výrazný růst HDP český regionů a měly pozitivní dopady i na život obyvatel. Tyto zdroje přispěly k mobilitě osob i zboží díky stavbám nových silnic, podpořily zaměstnanost, která je v ČR aktuálně nejnižší v EU, či usnadnily digitalizaci vzdělávání. Jejich přínosy však lze spatřovat i v řadě dalších oblastí.

O tom, jak bude čerpání z evropských fondů v novém programovém období po roce 2020 vypadat, bude rozhodovat mnoho faktorů, které se velmi intenzivně debatují na evropské i národní úrovni.“

Souhrn informací o přípravě programového období po roce 2020
naleznete na webu
www.dotaceEU.cz 

 

zdroj: MMR „Evropské fondy podporují růst ČR. Můžeme s jejich podporou počítat i po roce 2020?“ celý článek ZDE.
náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky