Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Diskuse o projektu přeložky R I/12 v Úvalech

Pozvánka na akci; dopad stavby na Úvaly; více na adrese:
http://www.mestouvaly.cz/mesto/mesicnik-zivot-uval/
Město Úvaly zve na diskusní večer, který se bude týkat projektu k přeložce R I/12. Setkání se uskuteční dne 14.července 2015 od 18.00 hod. ve společenském sále DPS, nám. Svobody, Úvaly. Setkání svolává pan P. Borecký, starosta města. Podrobnosti naleznete v posledním vydání měsíčníku. Diskusní večer bude přenášen na internetu.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5238-diskuse-o-projektu-prelozky-r-i-12-v-uvalech

Související příspěvky