Seminář STUŽ v úterý 6. června 2023: Udržitelná doprava ve městě

Intenzita silniční dopravy ve velkých českých městech dlouhodobě roste a s ní veškeré negativní dopady v podobě záboru veřejného prostoru, hluku, znečišťujících látek v ovzduší a emisí skleníkových plynů. Existuje mnoho opatření, která ke zlepšení situace zavádí řada evropských měst, mezi nimi změna režimu využívání veřejného prostoru k parkování, snižování povolené rychlosti, extenzivní výstavba infrastruktury pro … Pokračování textu Seminář STUŽ v úterý 6. června 2023: Udržitelná doprava ve městě