Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.
Kdy:
21.5.2012 @ 18:00 – 20:00
2012-05-21T18:00:00+02:00
2012-05-21T20:00:00+02:00
Kde:
Čentická Újezd nad Lesy Praha 9

Vážení občané,
zveme vás na další pracovní setkání v procesu vytváření Strategického plánu MČ Praha 21.
Tento dokument připravuje tým pracovníků úřadu – odborníků přes jednotlivé oblasti, o jehož činnosti vás informoval Zpravodaj 9/2012 . Na www.praha21.cz – Aktuality postupně uveřejňujeme zpracované části strategického plánu MČ. Do dokumentu jsou zapojovány podněty veřejnosti z kulatých stolů, pracovních mikrotýmů a veřejného fóra konaného dne 18. 1. 2012.
První koncepční dokument MČ Praha 21 vám představíme v pondělí 21. 5. 2012 od 18 do 20 hodin v divadelním sále (školním klubu) Masarykovy základní školy, vchod z Čentické ul.
Program setkání je následující:
•Rámcové představení částí a oblastí strategického plánu
•Informace o způsobu řešení prioritních námětů občanů z lednového veřejného fóra
•Moderovaná diskuze k jednotlivým oblastem strategického plánu
•Sdělení dalšího postupu v zapracování podnětů občanů
Z důvodu objemnosti strategického dokumentu bude přínosné, když se předem s ním seznámíte na www.praha21 – Aktuality. V případě nejasností můžete kontaktovat koordinátorku MA21 paní Ivu Hájkovou, tel. 281 012 928, e-mail: iva.hajkova@praha21.cz
Seznámení se strategickým plánem pro zastupitele všech volebních uskupení proběhlo dne 16. 4. 2012. Strategický plán se zapracovanými připomínkami bude předložen k projednání na zasedání ZMČ Praha 21 dne 18. 6. 2012
Uvítáme vaše náměty ke vznikajícímu dokumentu a rozvoji MČ Praha 21. Náměty můžete přednést ústně nebo písemně na pracovním setkání dne 21. 5. 2012, případně připomínkováním vznikajícího dokumentu na www.praha21.cz
Strategický tým MČ Praha 21