Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.
Kdy:
22.11.2022 @ 9:15 – 16:00
2022-11-22T09:15:00+01:00
2022-11-22T16:00:00+01:00

Jak spolu souvisí klimatické cíle města a cirkulární ekonomika? Kde si stojí Praha? Jak na jejich plnění může město efektivně spolupracovat s byznysem? A kde je místo pro inovace? Jaká je role soukromých firem v cirkulárním městě v oblasti stavebnictví a potravin? 

Jménem  Pražského inovačního institutu si Vás dovolujeme pozvat na první mezinárodní konferenci k tématu spolupráce měst a byznysu v oblasti cirkulární ekonomiky   „Cirkulární města & byznys“ –  cirkulární ekonomika jako příležitost pro inovace ve městě a byznysu.

Konference se koná v úterý 22. 11. 2022 od 9.15 do 16.00  v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2  (CAMP_kontakt)

 Na konferenci vystoupí zástupci mezinárodních organizací věnujících se cirkulární ekonomice jako jsou Ellen MacArthur Foundation, Circle Economy a Metabolic, či platformy pro spolupráci města s byznysem Circular Glasgow. Odpoledne bude patřit diskusím se zástupci českých firem o naplňování cílů Strategie Cirkulární Praha 2030  v oblasti stavebnictví a potravin.

Akce se koná s podporou hlavního města Prahy a se záštitou Ministerstva životního prostředí. Účast je zdarma, registrace je nutná.

Více informací i možnost registrace naleznete  webových stránkách https://cirkularnimesta.cz/.