Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.
Kdy:
22.11.2016 @ 9:00 – 15:00
2016-11-22T09:00:00+01:00
2016-11-22T15:00:00+01:00

Vážení,

rádi bychom Vás tímto pozvali na odborý seminář “Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě”, který se uskuteční v Jednacím sále a Jičínském salónku Senátu Parlamentu ČR ve středu 22. listopadu 2016 od 9 hodin.

Jedná o téma, kterému se v zahraničí věnuje značná pozornost jako jednomu z nástrojů zlepšování dostupnosti, kvality a výsledků poskytované péče. Proto věříme, že odborná diskuse, sdílení zkušeností  a dobré praxe může pomoci rozvoji a lepšímu pochopení možností a metod zajištění integrace a návaznosti péče i v České republice.

Odpolední blok dobrých praxí  je zaměřen zejména na integraci péče u pacientů s cévními mozkovými příhodami, s demencí nebo možnostmi organizace a užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb na místní/regionální úrovni.

Seminář pořádá Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií University Karlovy ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR. Záštitu nad seminářem převzali paní senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová CSc. a pan senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.

Svou účast, prosíme, potvrďte přes internetový přihláškový formulář http://bit.ly/2dxUeCY.

 

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO – ILC)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze