Adventní pozvání do Květnického mlýna, listopad – prosinec 2022